Advice แอดไวซ์ สาขา ภูเก็ต (ถนนพังงา) :: ศูนย์จำหน่าย ซ่อม คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone และอุปกรณ์ไอทีครบวงจร
ราคา

ต่ำสุด สูงสุด


หมวดที่แสดง
Projector*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Projector Acer
Projector acer P1185
Projector acer P1185
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 10,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer X117H
Projector acer X117H
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 10,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer X117H
Projector acer X117H
Free Screen 70X70
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 11,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer X127H
Projector acer X127H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,800 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer P1150
Projector acer P1150
Free Screen 70X70
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,900 บาท
สั่งซื้อ Online
new
AcerProjector acer P1250
Projector acer P1250
Free Screen 70X70
XGA (1024 x 768) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 16,900 บาท
สั่งซื้อ Online
new
AcerProjector acer P1285B
Projector acer P1285B
Free Screen 70X70, Wireless dongle
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 19,700 บาท
สั่งซื้อ Online
new
AcerProjector acer X137WH
Projector acer X137WH
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3700 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 19,900 บาท
สั่งซื้อ Online
new
AcerProjector acer X1226H
Projector acer X1226H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3800 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 21,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer X1326WH
Projector acer X1326WH
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 22,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer X1278H
Projector acer X1278H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3800 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 24,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer H6517ABD
Projector acer H6517ABD
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโม
ราคา 29,900 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector acer A1500
Projector acer A1500
Free Screen 70X70
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3100 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโ
ราคา 31,080 บาท
สั่งซื้อ Online
AcerProjector BenQ MS506
Projector BenQ MS506
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 9,900 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector BenQ MS527
Projector BenQ MS527
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 10,700 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector BenQ MX507
Projector BenQ MX507
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 10,900 บาท
สั่งซื้อ Online
new
BenQProjector BenQ MS531
Projector BenQ MS531
Free Screen 70X70
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 12,700 บาท
สั่งซื้อ Online
new
BenQProjector BenQ MX532
Projector BenQ MX532
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 15,900 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector BenQ MW533
Projector BenQ MW533
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 18,900 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector BenQ MW529
Projector BenQ MW529
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3300 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 19,600 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector BenQ MH534
Projector BenQ MH534
Free Screen 70X70
1920x1080 (Full HD) / Brightness 3300 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 25,900 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector BenQ MX704
Projector BenQ MX704
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 13000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 27,900 บาท
สั่งซื้อ Online
BenQProjector Epson EB S04
Projector Epson EB S04
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง * (
ราคา 10,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Epson EB S04
Projector Epson EB S04
Free Screen 70X70
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 12,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Epson EB S31
Projector Epson EB S31
Free Screen 70X70
800 x 600 (SVGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,800 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Epson EB X04
Projector Epson EB X04
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 2800 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 16,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Epson EB X31
Projector Epson EB X31
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง * (
ราคา 19,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Epson EB W31
Projector Epson EB W31
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 21,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Epson EB X36
Projector Epson EB X36
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 22,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EpsonProjector Dell 4320
Projector Dell 4320
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4300 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 33,900 บาท
สั่งซื้อ Online
DellProjector CASIO XJ-F100W
Projector CASIO XJ-F100W
By Order
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3500 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 3 ปี หรือ 6 000 ชั่วโมง
ราคา 35,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineProjector CASIO XJ-A257
Projector CASIO XJ-A257
By Order
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3000 lm / Contrast 1800:1 / หลอดภาพประกัน 3 ปี หรือ 6 000 ชั่วโมง
ราคา 45,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineProjector GYGAR B40
Projector GYGAR B40
1024 x 768 (XGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 15000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 35,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineProjector GYGAR B50
Projector GYGAR B50
1024 x 768 (XGA) BRIGHTNESS : 5000 ANSI lm CONTRAST : 10000:1
ราคา 59,000 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen GYGAR (70X70
Wall Screen GYGAR (70X70") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,390 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen GYGAR (70x70)
Tripod Screen GYGAR (70x70)
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,590 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen GYGAR (100
Wall Screen GYGAR (100") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง 100" 4:3 ขนาดของจอ(Size) : 49 x 84 นิ้ว
ราคา 2,290 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen GYGAR (100
Tripod Screen GYGAR (100") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง 100" 4:3 (1153x203 cm)
ราคา 3,600 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen GYGAR (100
Motorized Screen GYGAR (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 4,890 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen GYGAR (120
Motorized Screen GYGAR (120") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 5,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen GYGAR (120
Tripod Screen GYGAR (120") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 5,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen GYGAR (100
Tripod Screen GYGAR (100") 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100" 16:9 * Matt White Fiber Glass
ราคา 6,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen GYGAR (150
Tripod Screen GYGAR (150") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 9,800 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen GYGAR (150
Motorized Screen GYGAR (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 12,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Razr EMW-V100 (100
Motorized Screen Razr EMW-V100 (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (160 x 211 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 7,500 บาท
สั่งซื้อ Online
newMotorized Screen Razr EMW-V120 (120
Motorized Screen Razr EMW-V120 (120") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (185 x 244 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 8,700 บาท
สั่งซื้อ Online
newMotorized Screen Razr EMW-V150 (150
Motorized Screen Razr EMW-V150 (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (231 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 16,900 บาท
สั่งซื้อ Online
newMotorized Screen Razr EMW-V200 (200
Motorized Screen Razr EMW-V200 (200") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (305 x 406 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 30,900 บาท
สั่งซื้อ Online
newWall Screen Screenboy (70x70)
Wall Screen Screenboy (70x70)
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,290 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen Screenboy (70x70)
Tripod Screen Screenboy (70x70)
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 2,090 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Screenboy (120
Wall Screen Screenboy (120") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 2,590 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Screenboy (100
Motorized Screen Screenboy (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3
ราคา 5,190 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Screenboy (150
Wall Screen Screenboy (150") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 5,190 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Screenboy (150
Motorized Screen Screenboy (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 12,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Screenboy (240
Motorized Screen Screenboy (240") 4:3
By Order 1วัน
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 240" (368 x 486 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 58,000 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Screenboy (300
Motorized Screen Screenboy (300") 4:3
By Order 1วัน
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300" (460 x 610 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 99,000 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Vertex (70x70)
Wall Screen Vertex (70x70)
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 1,790 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen Vertex (70x70) 1:1
Tripod Screen Vertex (70x70) 1:1
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
ราคา 2,350 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Vertex (100
Wall Screen Vertex (100") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
ราคา 3,100 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Vertex (120
Wall Screen Vertex (120") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 3,500 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Vertex (120
Wall Screen Vertex (120") 16:9
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (150 x 266 cm) / 16 : 9
ราคา 3,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen Vertex (100
Tripod Screen Vertex (100") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 100" (153 x 203 cm) / 4 : 3
ราคา 3,990 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Vertex (120
Wall Screen Vertex (120") 16:10
จอภาพแบบแขวนมือดึง 120" 16:10 ขนาดของจอ(Size) : 169 x 266 cm
ราคา 4,090 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen Vertex (120
Tripod Screen Vertex (120") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 120" (183 x 244 cm) / 4 : 3
ราคา 4,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineWall Screen Vertex (150
Wall Screen Vertex (150") 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 6,790 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (100
Motorized Screen Vertex (100") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
ราคา 7,400 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (120
Motorized Screen Vertex (120") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (252 x 191 cm) / 4 : 3
ราคา 8,700 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (100
Motorized Screen Vertex (100") 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (133 x 230 cm) / 16 : 9
ราคา 9,500 บาท
สั่งซื้อ OnlineTripod Screen Vertex (150
Tripod Screen Vertex (150") 4:3
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
ราคา 10,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (120
Motorized Screen Vertex (120") 16:10
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" (170 x 257 cm) / 16 : 9
ราคา 13,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (150
Motorized Screen Vertex (150") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150" 4:3 ขนาดของจอ(Size) : 244 x 305 cm
ราคา 17,200 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (180
Motorized Screen Vertex (180") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180" (374 x 282 cm) / 4:3
ราคา 28,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (200
Motorized Screen Vertex (200") 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (305 x 406 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 31,900 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (240
Motorized Screen Vertex (240") 4:3
By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 240" (365 x 488 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 78,800 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (250
Motorized Screen Vertex (250") 4:3
By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 250" (381 x 508 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 113,000 บาท
สั่งซื้อ OnlineMotorized Screen Vertex (300
Motorized Screen Vertex (300") 4:3
By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300" (460 x 610 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
ราคา 145,000 บาท
สั่งซื้อ OnlineHANGER Gygar PC (43-65cm) White
HANGER Gygar PC (43-65cm) White
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ OnlineHANGER Vertex LHG 05 (Size 43-65cm) Black
HANGER Vertex LHG 05 (Size 43-65cm) Black
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ OnlineHANGER Vertex LHG 06 (Size 43-65cm) Black
HANGER Vertex LHG 06 (Size 43-65cm) Black
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ Online
newHANGER Vertex LHG 06 (Size 43-65cm) White
HANGER Vertex LHG 06 (Size 43-65cm) White
ชุดขาแขวนโปรเจคเตอร์
ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ Online
newLaser Pointer OKER P002 Red
Laser Pointer OKER P002 Red
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 10 m.
ราคา 650 บาท
สั่งซื้อ Online
OKERLaser Pointer OKER P002 White
Laser Pointer OKER P002 White
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 10 m.
ราคา 650 บาท
สั่งซื้อ Online
OKERLaser Pointer MicroPack WPM 06
Laser Pointer MicroPack WPM 06
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 100 m.
ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ OnlineLaser Pointer OKER P001 Brow
Laser Pointer OKER P001 Brow
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station * ระยะสูงสุด 10 m.
ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ Online
OKERLaser Pointer MicroPack WPM 03
Laser Pointer MicroPack WPM 03
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 20 m.
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อ OnlineLaser Pointer Targus AMP13AP
Laser Pointer Targus AMP13AP
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 990 บาท
สั่งซื้อ OnlineLaser Pointer Targus AMP09AP
Laser Pointer Targus AMP09AP
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 1,290 บาท
สั่งซื้อ OnlineRemote Control RC-310RFIR Vertex
Remote Control RC-310RFIR Vertex
รีโมทควบคุมไร้สาย ใช้สำหรับจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
ราคา 1,490 บาท
สั่งซื้อ OnlineRemote Control RC-320S Screenboy
Remote Control RC-320S Screenboy
รีโมทจอ Screenboy RC-320S
ราคา 1,490 บาท
สั่งซื้อ Onlineขาตั้งสำหรับ Projector Vertex
ขาตั้งสำหรับ Projector Vertex
ขาตั้งสำหรับ Projector
ราคา 1,550 บาท
สั่งซื้อ OnlineLaser Pointer Logitech R400
Laser Pointer Logitech R400
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 1,590 บาท
สั่งซื้อ Online
logitechLaser Pointer Targus MP21AP
Laser Pointer Targus MP21AP
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 15 m.
ราคา 1,690 บาท
สั่งซื้อ OnlineLaser Pointer MicroPack WPM 08 Air
Laser Pointer MicroPack WPM 08 Air
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 30 m.
ราคา 2,390 บาท
สั่งซื้อ OnlineLaser Pointer Logitech R800
Laser Pointer Logitech R800
อุปกรณ์ช่วยสำหรับ Present Station / ระยะสูงสุด 30 m.
ราคา 2,690 บาท
สั่งซื้อ Online
logitechWireless Dongle USB EPSON Elpap07
Wireless Dongle USB EPSON Elpap07
Wireless Dongle USB EPSON
ราคา 3,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EPSONWireless Dongle USB EPSON Elpap10
Wireless Dongle USB EPSON Elpap10
Wireless Dongle USB EPSON
ราคา 3,900 บาท
สั่งซื้อ Online
EPSONInteractive board Siamtech EL-85
Interactive board Siamtech EL-85
By Order 7วัน
กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL85 รองรับความละเอียด 12800 x 9600
ราคา 59,000 บาท
สั่งซื้อ Online