Advice แอดไวซ์ สาขา ภูเก็ต (ถนนพังงา) :: ศูนย์จำหน่าย ซ่อม คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone และอุปกรณ์ไอทีครบวงจร
Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Adapter NB ACER
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A ThreeBoy
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
330
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
355
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.16A ThreeBoy
Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A ThreeBoy
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB ACER 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A SkyHorse
Adapter NB Acer 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
390
1Y
Adapter NB ACER 19V (2.5*0.7mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
390
1Y
Adapter NB ACER 19V (3.0*1.1mm) 2.37A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
390
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.16 SkyHorse มีสินค้า
Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 1.7mm
390
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.16A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.16A PartNB
Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB ACER 12V (4.8*1.7mm) 3.00A SkyHorse
Adapter NB Acer 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB มีสินค้า
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB ACER. SWITCH 12V (3.0*1.0mm) 1.5A
Adapter NB Acer SWITCH 12V - 1.5A / 3.0 x1.0mm
550
6-M
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Power Max
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB Acer 19V (5.5*1.7mm) 3.42A PowerMax
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ACER 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PowerMax
Adapter NB Acer 18.5V - 3.5A /4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB ACER 19V (2.5*0.7mm) 2.1A PowerMax
Adapter NB Acer 19V - 2.1A /2.5 x 0.7mm
590
1Y
Adapter NB ACER 19V (3.0*1.1mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Acer 19V - 2.37A /3.0 x 1.1mm
590
1Y
Adapter NB ACER 19V (4.0*1.35mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Acer 19V - 2.37A /4.0 x 1.35mm
590
1Y
Adapter NB ACER 19V (4.8*1.7mm) 4.74A Bullet SkyHorse
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.16A Power Max
Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 2.5mm
620
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
620
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
1,100
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
1,200
1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A ThreeBoy
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.3*1.0mm) 2.1A ThreeBoy มีสินค้า
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.3 x 1.0mm
360
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.5*0.7mm) 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
360
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
360
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.5*0.7mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
390
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.0mm) 2.37A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.0mm
390
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
390
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V (4.0*1.35mm) 2.37A
390
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A PartNB
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
540
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
540
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*0.7mm) 2.1A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 5.5 x 0.7mm
540
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A SkyHorse
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.5*0.7mm) 2.1A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*1.7mm) 3.42A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Power Max
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) Slim 2.37A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
1,150
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
1,200
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
6-M
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) Slim 3.42A Original ประกัน Advice มีสินค้า
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,350
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) Slim 3.62A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
1,350
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Acer 19V - 2.37A /3.0 x 1.1mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 1.75A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 1.75A /4.0 x 1.35mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) Slim 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.5*3.0mm) 3.42A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 2.37A /4.0 x 1.35mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A /5.5 x 2.5mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 6.32A Original ประกัน Advice มีสินค้า
Adapter NB Asus 19V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) Slim 9.23A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 9.23A / 5.5 x 2.5mm
1,600
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 4.9A ThreeBoy
Adapter NB HP : 18.5V - 4.9A / 4.8 x 1.7mm
350
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
350
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A ThreeBoy
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
360
1Y
Adapter NB HP 19V (4.0*1.7mm) 1.58A ThreeBoy
Adapter NB HP : 19V - 1.58A / 4.0 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A Bullet ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
370
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A ThreeBoy มีสินค้า
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
380
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A SkyHorse
Adapter NB HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
390
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
390
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
390
1Y
Adapter NB HP 19.5 (4.0*1.7mm) 2.05A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
390
1Y
Adapter NB HP 19.5 (4.8*1.7mm) 3.3A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
390
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A SkyHorse
Adapter NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.0 x 3.0mm
390
1Y
Adapter NB HP 19V (4.0*1.7mm) 1.58A SkyHorse
Adapter NB HP : 19V - 1.58A / 4.0 x 1.7mm
390
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A SkyHorse มีสินค้า
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
420
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
420
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
490
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm ) 3.5A PartNB
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
525
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PartNB
Adaptor Notebook HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A PartNB
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
540
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PartNB
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A PartNB
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB HP 18.5V- 6.5A (7.4*5.0mm) ThreeBoy
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
550
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A PartNB
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
550
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A PartNB Bullet มีสินค้า
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PartNB
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A PartNB
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
550
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PowerMax
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
560
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
560
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PowerMax
Adapter NB HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) BULLET 3.5A PowerMax
Adapter NB HP 18.5V -3.5A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8.1.7mm) 4.9A SkyHorse
Adapter NB HP : 18.5V - 4.9A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 19.5 (4.5*3.0mm) 4.62A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
590
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A PowerMax มีสินค้า
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
590
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.33A PowerMax
Adapter NB HP 19.5V -3.33A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PowerMax
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A Power Max Bullet
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
600
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 6.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
620
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A PowerMax
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
670
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A PowerMax มีสินค้า
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
690
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 6.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB HP 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 6.9A Original ประกัน Advice
Adapter NB HP 19.5V - 6.9A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 6.5A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
1,350
1Y
Adapter NB HP 5V-3A USB TYPE-C Slim Original ประกัน Advice
Adapter HP 5V-3A / USB TYPE-C Slim
1,500
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter BenQ 19V (5.5*2.5mm) 4.22A PowerMax
Adapter BenQ 19V - 4.22A / 5.5 x 2.5mm
600
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB DELL 19V (5.5*1.7mm) mini 1.58A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 1.7mm
320
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
390
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
400
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
420
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
420
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PartNB
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
520
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*2.5mm) 1.58A SkyHorse
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
525
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PowerMax
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
530
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
540
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
540
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
550
1Y
Adapter NB DELL : OEM 19.5V ( 7.4*5.0mm)
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
550
1Y
Adapter NB DELL : OEM19.5V( 7.4*5.0mm)
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
590
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
620
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
620
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
670
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
670
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
690
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 3.34A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A Original ประกัน Advice มีสินค้า
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) Slim 2.31A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) Slim 3.34A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.5*5.0mm) 4.62A Original ประกัน Advice
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.5 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V Bullet 3.34A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A
1,200
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB FUJITSU 19V (5.5*2.5mm) 4.22A PowerMax
Adapter Fujitsu 19V - 4.22A / 5.5 x 2.5mm
600
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 2A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
320
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A ThreeBoy มีสินค้า
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
320
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
390
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
390
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
420
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
490
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
510
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (4.0*1.7mm) 2.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
525
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 2.0A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
525
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (4.0*1.7mm) 2.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
540
1Y
Adapter NB LENOVO 16V (5.5*2.5mm) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
550
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
570
1Y
Adapter NB LENOVO 16V (5.5*2.5mm) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 16V (5.5*2.5mm) 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (4.0*1.7mm) 2.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 6.75A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 6.75A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM ( 4.5A) 20V USB Tip
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM 20V ( 5.5*2.5mm) 3.25A
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25 / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM20V ( 5.5*2.5mm) 4.5A
Adapter NB LENOVO : OEM20V ( 5.5*2.5mm) 4.5A
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM20V ( 5.5*2.5mm) 4.5A
Adapter NB LENOVO 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 12V (5.5*2.5mm) 2A PowerMax
Adapter NB Lenovo 12V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
600
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 6.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 6.5A / USB Tip
620
1Y
Adapter NB LENOVO 12V (2.0*0.8mm) 2A PowerMax
Adapter NB Lenovo 12V - 2.0A / 2.0 x 0.8mm
650
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (5.5*2.5mm) 6.1
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
900
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (5.5*2.5mm) 6.15A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
900
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 2.25A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25/ USB
1,100
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A Original ประกัน Advice มีสินค้า
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25/ USB
1,100
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB
1,100
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 6.75A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 6.75A / USB
1,100
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (6.36*3.0mm) 6.15A Original ประกัน Advice มีสินค้า
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 6.36 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (USB Tip) 6.15A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / USB Tip
1,200
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (5.5*2.5mm) 6.15A Original ประกัน Advice
Adapter NB LENOVO 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
1,400
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 8.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / USB
1,450
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
360
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A ThreeBoy มีสินค้า
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
360
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
360
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
360
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
390
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
390
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
390
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
420
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
540
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
540
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
540
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
550
1Y
Adapter NB SAMSUNG 14V (5.5*3.0mm) 3A PowerMax
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 14V (6.5*4.4mm) 4A PowerMax
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A Original ประกัน Advice
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
1,100
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
1,100
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB MSI 19.5V ( 5.5*2.5mm) 6.15A SkyHorse
Adapter NB MSI 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
620
1Y
Adapter NB MSI 19.5V (5.5*2.5mm) 6.15A PowerMax มีสินค้า
Adapter NB MSI 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
900
1Y
Adapter NB MSI 19.5V (5.5*2.5mm) 9.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB MSI 19.5V - 9.5A / 5.5 x 2.5mm
2,200
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 4.7A ThreeBoy
Adapter NB Sony 19.5V - 4.7A / 6.0 x 4.4mm
380
1Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB SONY 19.5V - 2.1A / 6.0 x 4.4mm
390
1Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 4.7A SkyHorse
Adapter NB Sony 19.5V - 4.7A / 6.0 x 4.4mm
420
1Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 2.1A PartNB
Adapter NB SONY 19.5V- 2.1A / 6.0 x 4.4mm
540
1Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 4.7A PartNB
Adapter NB Sony 19.5V - 4.7A / 6.0 x 4.4mm
550
1Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 4.7A PowerMax
Adapter NB Sony 19.5V - 4.7A / 6.0 x 4.4mm
590
1Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.5*4.4mm) 2.1A PowerMax
590
1Y
Adapter NB SONY 19.5V- 2.1A (6.0*4.4mm) PowerMax
Adapter NB Sony 19.5V- 2.1A / 6.0 x 4.4mm
590
2Y
Adapter NB SONY 19.5V (6.0*4.4mm) 4.7A Original ประกัน Advice
Adapter NB Sony 19.5V - 4.7A / 6.0 x 4.4mm
1,200
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A ThreeBoy
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 1.58A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
390
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V -1.58A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PowerMax
Adapter NB Toshiba 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Toshiba 19V - 2.37A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PowerMax
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A Power Max
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Power Max
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB TOSHIBA 15V (6.3*3.0mm) 5A PowerMax
670
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V -3.95A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 6.32A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
1,850
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB Universal Auto 100w Top
Adapter All-in-1 Notebook
450
1Y
Adapter NB Universal Auto 65w SkyHorse มีสินค้า
Adapter All-in-1 Notebook
540
1Y
Adapter NB Universal Auto 90w ThreeBoy มีสินค้า
Adapter All-in-1 Notebook
540
1Y
Adapter NB Universal Auto 90w SkyHorse
Adapter All-in-1 Notebook
580
1Y
Adapter NB Universal Auto 90w GTECH มีสินค้า
Adapter All-in-1 Notebook (Auto Switch)
700
1Y
Adapter NB Universal 65w Innergie Black (PowerGear65)
Adapter All-in-1 Notebook
850
3Y
Adapter NB Universal 65w Innergie White (PowerGear65)
Adapter All-in-1 Notebook
850
3Y
Adapter NB Universal Auto 65w Innergie (65BB) Black mCube65(OE65)
Adapter All-in-1 Notebook
890
3Y
Adapter NB Universal 65W ULTRA HuntKey
For: Adapter NB Universal 65W ULTRA "HuntKey" Black
1,000
2Y
Adapter NB Universal 90w Innergie Black/White (PowerGear90)
Adapter All-in-1 Notebook
1,130
3Y
Adapter NB Universal 90W ULTRA HuntKey
For: Adapter NB Universal 90W ULTRA "HuntKey" Black
1,400
2Y
Adpater NB Universal PowerGear ICE65 Innergie
Adapter All-in-1 Notebook
1,600
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Cable Power AC NB 2 รู
สาย Adapter Notebook
35
-
Cable Power AC NB 3 รู 1.5M (สายแบน)
Cable Power AC NB 3 รู 1.5 M "SKYHORE"
80
-
Cable Power AC NB 3 รู PowerMax มีสินค้า
สาย Adapter Notebook
80
-
Adapter NB 19V (5.5*2.5mm) 3.42A ThreeBoy
Adapter NB : 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB 19V (5.5*2.5mm) 4.74A ThreeBoy
Adapter NB : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
370
1Y
Adapter LCD/LED 14V (5.0*3.0) 4A SkyHorse
Adapter Led/Lcd 14V - 4A / 5.5 x 3.0mm
450
1Y
Adapter LCD/LED 14V (5.5*2.5) 4A SkyHorse
Adapter Led/Lcd 14V - 4A / 5.5 x 2.5mm
450
1Y
Adapter LCD/LED 14V (6.0*4.0) 4A SkyHorse
Adapter Led/Lcd 14V (6.6*4.4mm) 4A
450
1Y
Adapter MacBook 16.5V 3.65A (60W) ThreeBoy
Adapter MacBook : 16.5V - 3.65A / 60W
680
1Y
Adapter MacBook 18.5V 4.6A (85W) ThreeBoy
Adapter MacBook : 18.5V - 4.6A / 85W
720
1Y
Adapter MacBook/Magsafe2 14.5V 3.1A (45W) AE45 ThreeBoy
Adapter MacBook : 14.5V - 3.1A / 45W
780
1Y
Adapter MacBook/Magsafe2 16.5V 3.65A (60W) AE60 ThreeBoy มีสินค้า
Adapter MacBook : 16.5V - 3.65A / 60W
780
1Y
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 4A PowerMax
Adapter LCD/LED 12V - 4A / 5.5 x 2.5mm
790
1Y
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 4A PowerMaxr
Adapter LCD/LED 12V - 4A / 5.5 x 2.5mm
790
1Y
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 5A PowerMax
Adapter LCD/LED 12V - 5A / 5.5 x 2.5mm
790
1Y
Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 5A PowerMaxr
Adapter LCD/LED 12V - 5A / 5.5 x 2.5mm
790
1Y
Adapter LCD/LED 12V (6.4*4.4mm) 4A PowerMax
Adapter LCD/LED 12V - 4A / 6.4 x 4.4mm
790
1Y
Adapter LCD/LED 12V (6.4*4.4mm) 4A PowerMax
Adapter LCD/LED 12V - 4A / 6.4 x 4.4mm
790
1Y
Adapter LCD/LED 24V (5.5*2.5mm) 3A PowerMax
Adapter LCD/LED 24V - 3A / 5.5 x 2.5mm
790
1Y
Adapter LG 12V (5.5*2.5mm) 5A PowerMax
Adapter LG 12V - 5A / 5.5 x 2.5mm
790
1Y
Adapter LG 19V (6.4*4.4mm) 1.3A PowerMax
Adapter NB LG 19V - 1.3A / 6.4 x 4.4mm
790
1Y
Adapter LG 19V (6.4*4.4mm) 1.75A PowerMax
Adapter NB LG 19V - 1.75A / 6.4 x 4.4mm
790
1Y
Adapter MacBook/Magsafe2 18.5V 4.6A (85W) AE85 ThreeBoy
Adapter MacBook : 18.5V - 4.6A / 85W
820
1Y
Adapter 45w MacBook Air 2008-2011 (Original ประกัน Advice)
Adapter MacBook Air 2008-2011 45w
2,100
1Y
Adapter 60w MacBook Pro 13" (Original ประกัน Advice)
Adapter MacBook Pro 13" / 60w
2,100
1Y
Adapter 60w MacBook Pro Retina 13" (Original ประกัน Advice)
Adapter MacBook Pro Retina 13" / 60w
2,100
1Y
Adapter 85w MacBook Pro 15" 17" (Original ประกัน Advice)
Adapter MacBook Pro 15" 17" / 85w
2,350
1Y
Adapter 85w MacBook Pro Retina 15" (Original ประกัน Advice)
Adapter MacBook Pro Retina 15" / 85w
2,350
1Y